میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
کنترل سیستم خودروی الکتریکی با استفاده از کنترل کننده ی مقاوم مود لغزشی ترمینالی بشری شیخانی رشید1397/09/208:30 دانشكده فني ومهندسي
بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فلاح علی رضا1397/09/2010:30 كلاس 212 دانشكده مديريت و حسابداري