میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی تاثیرافشای مسئولیت اجتماعی برکارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران وزیری احمد1397/11/3014:00 كلاس 211 دانشكده مديريت و حسابداري
‏ مدیریت محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی به منظور حداقل کردن عدم کارایی ‏‏سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‏تهران مدانلو فاطمه1397/11/3010:30 كلاس 211 دانشكده مديريت و حسابداري