میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود از طریق اقلام واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نصیری رضی نرجس1397/02/0410:30 كلاس 213 دانشكده مديريت و حسابداري
بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی مطالعه موردی شهرداری گنبد کاووس تخم افشان محمد1397/02/0412:30 كلاس 212 دانشكده مديريت و حسابداري