میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نورائی فرهاد مدیریت آموزشی 60
گرائلی كرپی محمد 0 00
مقصودلواسترآبادی عباسعلی 0 00
اسكندرلی طاهر حسابداري -10
عباس پوراسفدن حسنعلی 0 12
سمیعی روح ا... مدیریت دولتی 60
عبدالهی احمد 0 00
باقرزاده رامین عمران 1511
قنبری مجتبی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 30
هاشمی تیله نوئی مهدی مهندسی انرژی هسته ای 50
سید آقائی رضائی سید نقی هوش مصنوعی -30
دوستی دیلمی محمدجعفر 0 180
شجاعی سامره 0 141
صالحی نیا مهدی مدیریت آموزشی 00
اسفندیاری پور ابوذر مهندسی عمران- خاک 30
تجری طیبه برنامه ريزي درسي 00
علیمی ماندانا 0 00
تسلیمی نصراله پژوهش هنر 180
فلاح زین العابدین تربیت بدنی 31-1
كلاته سیفری معصومه مدیریت ورزشی 200
تكه ایی عبدالقادر مديريت دولتي -10
رضائی شیرازی رضا تربیت بدنی و علوم ورزشی 380
ثمری داوود 0 14
ابراهیمی فرد علیرضا حقوق 00
بهلکه طاهر تربیت بدنی 60
مزیدی علیرضا مديريت دولتي 10
احمدی موسی آباد ایوب 0 00
لادن مقدم علیرضا علوم باغبانی 110
ضیاء بابک 0 03
حسینی سیدولی اله 0 10
صفری ریزی حامد حقوق 00
چرابین مسلم مديريت آموزشي 00
سبحانی عبدالرضا 0 35
کشیری میثم 0 80
مهدوی ملیحه 0 430
خامكی علی حسابداری 20
حاجیلری محمد مدیریت 110
مهدیان مسعود ادبيات فارسي 430
معتمدی نژاد محمدباقر مهندسی برق 140
رستگار حسن برق 450
آزما فریدون مدیریت آموزش عالی 70
سیاه بالائی جعفر 0 264
بخارائیان خراسانی مریم جسابداری 70
مهرابیان احمد مهندسي صنايع-اتوماسیون 30-1
شهرابی بهزاد 0 00
قاسمی ناصر برق 00
جلال شاهكوهی رقیه ریاضی محض-آنالیز 50
دیواندری محمد برق-کنترل 180
حسنی غلامرضا پژوهش هنر 10
سنچولی فرهاد مهندسی صنایع 100
123456