میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نورائی فرهاد مدیریت آموزشی 114
میربهبهانی سید حسن 0 00
گرائلی كرپی محمد 0 00
مقصودلواسترآبادی عباسعلی 0 00
اسكندرلی طاهر حسابداري -10
عباس پوراسفدن حسنعلی 0 12
سمیعی روح ا... مدیریت دولتی 99
باقرزاده رامین عمران 1213
قنبری مجتبی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 100
هاشمی تیله نوئی مهدی مهندسی انرژی هسته ای 40
سید آقائی رضائی سید نقی هوش مصنوعی 50
دوستی دیلمی محمدجعفر 0 203
شجاعی سامره 0 1711
صالحی نیا مهدی مدیریت آموزشی 00
اسفندیاری پور ابوذر مهندسی عمران- خاک 40
تجری طیبه برنامه ريزي درسي 43
علیمی ماندانا 0 00
تسلیمی نصراله پژوهش هنر 190
فلاح زین العابدین تربیت بدنی 31-1
كلاته سیفری معصومه مدیریت ورزشی 200
تكه ایی عبدالقادر مديريت دولتي -10
رضائی شیرازی رضا تربیت بدنی و علوم ورزشی 370
ثمری داوود 0 33
بهلکه طاهر تربیت بدنی 60
مزیدی علیرضا مديريت دولتي 70
لادن مقدم علیرضا علوم باغبانی 78
ضیاء بابک 0 03
حسینی سیدولی اله 0 90
صفری ریزی حامد حقوق 00
چرابین مسلم مديريت آموزشي 00
سبحانی عبدالرضا 0 34
کشیری میثم 0 80
مهدوی ملیحه 0 410
خامكی علی حسابداری 20
حاجیلری محمد مدیریت 120
مهدیان مسعود ادبيات فارسي 45-1
معتمدی نژاد محمدباقر مهندسی برق 130
رستگار حسن برق 450
آزما فریدون مدیریت آموزش عالی 161
سیاه بالائی جعفر 0 325
بخارائیان خراسانی مریم جسابداری 04
مهرابیان احمد مهندسي صنايع-اتوماسیون 3112
شهرابی بهزاد 0 00
قاسمی ناصر برق 00
جلال شاهكوهی رقیه ریاضی محض-آنالیز 50
دیواندری محمد برق-کنترل 170
حسنی غلامرضا پژوهش هنر 60
سنچولی فرهاد مهندسی صنایع 80
كوچكی امانگلدی مهندسی برق- قدرت 355
دامغانی میرمحله معصومه 0 100
123456