میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نورائی فرهاد مدیریت آموزشی 124
میربهبهانی سید حسن 0 00
گرائلی كرپی محمد 0 00
مقصودلواسترآبادی عباسعلی 0 00
عباس پوراسفدن حسنعلی 0 12
سمیعی روح ا... مدیریت دولتی 90
باقرزاده رامین عمران 615
قنبری مجتبی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 100
هاشمی تیله نوئی مهدی مهندسی انرژی هسته ای 20
سید آقائی رضائی سید نقی هوش مصنوعی 80
دوستی دیلمی محمدجعفر 0 202
شجاعی سامره 0 97
صالحی نیا مهدی مدیریت آموزشی 00
اسفندیاری پور ابوذر مهندسی عمران- خاک 50
تجری طیبه برنامه ريزي درسي 90
علیمی ماندانا 0 00
تسلیمی نصراله پژوهش هنر 190
فلاح زین العابدین تربیت بدنی 32-1
كلاته سیفری معصومه مدیریت ورزشی 210
رضائی شیرازی رضا تربیت بدنی و علوم ورزشی 380
ثمری داوود 0 32
بهلکه طاهر تربیت بدنی 60
مزیدی علیرضا مديريت دولتي 110
لادن مقدم علیرضا علوم باغبانی 138
ضیاء بابک 0 14
حسینی سیدولی اله 0 00
صفری ریزی حامد حقوق 00
سبحانی عبدالرضا 0 44
مهدوی ملیحه 0 432
خامكی علی حسابداری 50
حاجیلری محمد مدیریت 150
مهدیان مسعود ادبيات فارسي 432
معتمدی نژاد محمدباقر مهندسی برق 170
رستگار حسن برق 450
آزما فریدون مدیریت آموزش عالی 260
سیاه بالائی جعفر 0 415
بخارائیان خراسانی مریم جسابداری 174
مهرابیان احمد مهندسي صنايع-اتوماسیون 359
شهرابی بهزاد 0 90
قاسمی ناصر برق 00
جلال شاهكوهی رقیه ریاضی محض-آنالیز 50
دیواندری محمد برق-کنترل 180
حسنی غلامرضا پژوهش هنر 100
سنچولی فرهاد مهندسی صنایع 130
كوچكی امانگلدی مهندسی برق- قدرت 435
دامغانی میرمحله معصومه 0 131
كرمی فرد مژده فیزیک 210
خوزین علی حسابداری 121
قدمی سید مصطفی برق 290
سیدرضائی سیدحسن آموزش زبان انگليسي 31
123456