میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


گروه:
12345
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نورائی فرهاد مدیریت آموزشی 50
گرائلی كرپی محمد 0 00
مقصودلواسترآبادی عباسعلی 0 00
اسكندرلی طاهر حسابداري -10
عباس پوراسفدن حسنعلی 0 12
سمیعی روح ا... مدیریت دولتی 00
باقرزاده رامین عمران 1211
قنبری مجتبی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 30
هاشمی تیله نوئی مهدی مهندسی انرژی هسته ای 40
سید آقائی رضائی سید نقی هوش مصنوعی 00
دوستی دیلمی محمدجعفر 0 183
شجاعی سامره 0 122
صالحی نیا مهدی مدیریت آموزشی 00
اسفندیاری پور ابوذر مهندسی عمران- خاک 40
تجری طیبه برنامه ريزي درسي -150
علیمی ماندانا 0 00
تسلیمی نصراله پژوهش هنر 180
فلاح زین العابدین تربیت بدنی 31-1
كلاته سیفری معصومه مدیریت ورزشی 200
تكه ایی عبدالقادر مديريت دولتي -10
رضائی شیرازی رضا تربیت بدنی و علوم ورزشی 380
ثمری داوود 0 14
ابراهیمی فرد علیرضا حقوق 00
بهلکه طاهر تربیت بدنی 60
مزیدی علیرضا مديريت دولتي -20
لادن مقدم علیرضا علوم باغبانی 010
ضیاء بابک 0 03
حسینی سیدولی اله 0 00
صفری ریزی حامد حقوق 00
چرابین مسلم مديريت آموزشي 00
سبحانی عبدالرضا 0 35
کشیری میثم 0 80
مهدوی ملیحه 0 410
خامكی علی حسابداری 00
حاجیلری محمد مدیریت 60
مهدیان مسعود ادبيات فارسي 420
معتمدی نژاد محمدباقر مهندسی برق 100
رستگار حسن برق 450
آزما فریدون مدیریت آموزش عالی 151
سیاه بالائی جعفر 0 295
بخارائیان خراسانی مریم جسابداری 00
مهرابیان احمد مهندسي صنايع-اتوماسیون 231
شهرابی بهزاد 0 -80
قاسمی ناصر برق 00
جلال شاهكوهی رقیه ریاضی محض-آنالیز 50
دیواندری محمد برق-کنترل 170
حسنی غلامرضا پژوهش هنر 00
سنچولی فرهاد مهندسی صنایع 70
كوچكی امانگلدی مهندسی برق- قدرت 245
دامغانی میرمحله معصومه 0 101
12345