میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نورائی فرهاد مدیریت آموزشی 74
میربهبهانی سید حسن 0 00
گرائلی كرپی محمد 0 00
مقصودلواسترآبادی عباسعلی 0 00
عباس پوراسفدن حسنعلی 0 12
سمیعی روح ا... مدیریت دولتی 03
باقرزاده رامین عمران 1015
قنبری مجتبی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی 100
هاشمی تیله نوئی مهدی مهندسی انرژی هسته ای 20
سید آقائی رضائی سید نقی هوش مصنوعی 70
دوستی دیلمی محمدجعفر 0 190
شجاعی سامره 0 310
صالحی نیا مهدی مدیریت آموزشی 00
اسفندیاری پور ابوذر مهندسی عمران- خاک 50
تجری طیبه برنامه ريزي درسي -71
علیمی ماندانا 0 00
تسلیمی نصراله پژوهش هنر 190
فلاح زین العابدین تربیت بدنی 32-1
كلاته سیفری معصومه مدیریت ورزشی 210
رضائی شیرازی رضا تربیت بدنی و علوم ورزشی 380
ثمری داوود 0 33
بهلکه طاهر تربیت بدنی 60
مزیدی علیرضا مديريت دولتي 80
لادن مقدم علیرضا علوم باغبانی 78
ضیاء بابک 0 14
حسینی سیدولی اله 0 90
صفری ریزی حامد حقوق 00
سبحانی عبدالرضا 0 44
مهدوی ملیحه 0 420
خامكی علی حسابداری 50
حاجیلری محمد مدیریت 120
مهدیان مسعود ادبيات فارسي 45-1
معتمدی نژاد محمدباقر مهندسی برق 130
رستگار حسن برق 450
آزما فریدون مدیریت آموزش عالی 100
سیاه بالائی جعفر 0 335
بخارائیان خراسانی مریم جسابداری 164
مهرابیان احمد مهندسي صنايع-اتوماسیون 3511
شهرابی بهزاد 0 40
قاسمی ناصر برق 00
جلال شاهكوهی رقیه ریاضی محض-آنالیز 50
دیواندری محمد برق-کنترل 180
حسنی غلامرضا پژوهش هنر 100
سنچولی فرهاد مهندسی صنایع 130
كوچكی امانگلدی مهندسی برق- قدرت 375
دامغانی میرمحله معصومه 0 121
كرمی فرد مژده فیزیک 210
خوزین علی حسابداری 70
قدمی سید مصطفی برق 230
سیدرضائی سیدحسن آموزش زبان انگليسي 30
123456